Wijnstekers Financieel Recht

Specialisme: financieel recht

De praktijk is gericht op het adviseren over financieelrechtelijke vraagstukken. De praktijk loopt uiteen over de diverse onderdelen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zo is hiervan ook onderdeel de begeleiding bij het aanbieden van effecten (waaronder het schrijven van het prospectus). Zorgplicht is een ander belangrijk zwaartepunt in de praktijk.

Waar nodig wordt er ook geprocedeerd. Dat kan gaan om een procedure bij de rechtbank, het hof of KiFID. Of tegen AFM of DNB.

Er is veel ervaring in het adviseren over en het schrijven/presenteren van teksten op taalniveau B1 (eenvoudig Nederlands) op het gebied van onder andere beleggen, betalen, sparen, krediet en bij het aanbieden van effecten (zoals het prospectus in eenvoudig Nederlands).

Cliënten zijn bedrijven die actief zijn op de financiële markt. Zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en beursgenoteerde ondernemingen.

Noëlle Wijnstekers →

Noëlle Wijnstekers

Noëlle is sinds 2000 advocaat op het gebied van financieel recht.

Zij heeft een brede blik door gedurende haar carrière ook regelmatig projecten te doen voor banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en de toezichthouder (AFM). Zij is pragmatisch en biedt creatieve oplossingen en heeft oog voor het bredere kader. Door haar proceservaring heeft zij aandacht voor de gevolgen van beslissingen mochten die worden voorgelegd aan een rechter of toezichthouder.

Zij geeft presentaties en opleidingen over financieel recht, compliance, het toezicht van de AFM en DNB. Zo is zij ook gastdocent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en fellow bij het ICFG (International Center for Financial law & Governance).

Noëlle is lid van de Vereniging voor Financieel recht (VvFR).

Noëlle staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als financieel recht specialist. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op het gebied van financieel recht.

Contact →

Contact

Wijnstekers financieel recht
Apollolaan 151
1077AR Amsterdam
+316 52 30 12 75
noelle@wijnstekers.nl

LinkedIn
vCard

Zaakwaarneming
Mr. J.M. van Poelgeest (06 55 01 59 63)