Wijnstekers Financieel Recht

← terug naar homepage

Kantoorklachtenregeling

Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over de dienstverlening van Wijnstekers financieel recht (hierna: de advocaat)? En ziet die klacht op de totstandkoming van de overeenkomst met Wijnstekers financieel recht, de wijze waarop Wijnstekers financieel recht de overeenkomst heeft uitgevoerd, de kwaliteit van de dienstverlening of op de hoogte van de declaratie(s)? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris binnen Wijnstekers financieel recht. De klachtfunctionaris is Noƫlle Wijnstekers. U betaalt geen kosten voor het behandelen van uw klacht door de klachtenfunctionaris.

Indienen van een klacht

Behandeling van een klacht

Als er daarna nog geen oplossing is
Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.