Wijnstekers Financieel Recht

← terug naar homepage

Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw informatie
Wij zijn er bewust van dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit privacy statement laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website of diensten gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om de dienst (overeenkomst) uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij waarmee wij samenwerken. Dat geldt ook voor informatie die u ons geeft als u solliciteert. Wij verzamelen ook persoonsgegevens als dat moet volgens de wet of als er een gerechtvaardigd belang is.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij waarmee wij samenwerken.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?
Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens. Het kan gaan om bijvoorbeeld uw naam en uw titel. Ook kan het gaan om uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Of uw geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat. Wij verzamelen deze persoonsgegevens, omdat u deze aan ons heeft verstrekt.

Waarvoor kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen:

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden. Behalve als wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
In sommige situaties delen wij uw persoonsgegevens met andere personen of rechtspersonen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens tot het moment dat u ons informeert dat u geen digitale berichten meer wilt ontvangen.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens ook in de volgende situaties:

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Wij adviseren u om regelmatig dit privacy statement te lezen. Lees dit privacy statement in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen.

Amsterdam, juli 2018